Privacy verklaring


We houden uw privégegevens privé

Privacyverklaring Meden & Perzen 2021 Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Meden & Perzen acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat wij:  onze doeleinden duidelijk specificeren voordat wij persoonsgegevens verwerken, via deze privacyverklaring;  onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;  u eerst expliciet toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;  passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;  uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen. Meden & Perzen is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel bij de webwinkel www.meden-perzen.nl . Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen. Als u vragen heeft, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met ons op. Afhandelen bestelling Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Wij mogen uw persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst geven om de bestelling bij u te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over uw betaling van uw bank of creditcardmaatschappij. Hiervoor gebruiken wij uw naw-gegevens, telefoonnummer, factuuradres en e-mailadres. Dit zijn wij wettelijk verplicht. Wij bewaren deze informatie tot uw bestelling is afgerond. Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht. Verstrekken aan derden Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen. Reclame Wij willen u graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij:  per e-mail Pagina 1 van 3 U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. Elke e-mail bevat een afmeldlink. Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf). Statistieken Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze webwinkel, maar deze gegevens zijn altijd geanonimiseerd. Cookies Onze webwinkel gebruikt cookies. 

Beveiliging Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan. Wijzigingen in deze privacyverklaring Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen. Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder. U hebt de volgende rechten:  uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen  inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben  het laten corrigeren van fouten  het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens  het laten overdragen van persoonsgegevens naar een andere partij  intrekken van toestemming  bezwaar maken tegen een bepaald gebruik Pagina 2 van 3 Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Klacht indienen Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens. Contactgegevens Meden & Perzen , Molenstraat 7 , 2513 BH Den Haag Tel. 070-310.69.75 of per email info@meden-perzen.nl

 

We doen er alles aan om uw privégegevens ook echt privé te houden. Wanneer u iets bij ons bestelt, wilt u natuurlijk geen pottenkijkers die er met uw persoonsgegevens vandoor gaan. Gelijk heeft u.

We vragen wel gegevens van u, zodat we u zo goed mogelijk kunnen helpen. Welke gegevens we vragen en waarvoor we ze gebruiken leest u hieronder.

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 1 maart 2021.

 

Volgens de privacywetgeving moeten we zeggen welke ‘juridische gronden’ we hebben om je gegevens te gebruiken. We hebben gegevens van je nodig vanwege de contractuele afspraken tussen u en Meden & Perzen, zoals uw aankoop van een product of uw recht op garantie. Dit is het geval bij:

 • Bestellen
 • Bezorging
 • Retour & reparatie
 • Inruil
 • Contact met ons

Daarnaast kunnen we uw gegevens gebruiken bij ‘gerechtvaardigd belang’. Dat betekent dat we al onze klanten de meest optimale, persoonlijke service willen verlenen. Hierbij denken we altijd aan uw privacy. Dit geldt voor:

 • Reviews & klanttevredenheidsonderzoek
 • Contact met onze klantenservice
 • Bezoek aan onze website
 • Account
 • Nieuwsbrief & e-mail
 • Persoonlijk advies
 • Acties
 • Social media
 • Beveiliging, wifi & camera’s

We kunnen ook een wettelijke verplichting hebben om uw gegevens te gebruiken, bijvoorbeeld wanneer we fraude vermoeden. En soms heeft u ons zelf toestemming gegeven om uw gegevens te gebruiken, zoals wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief. Dit houden we netjes bij.

Meer weten?

Neem contact met ons op via email of telefonisch.